اهمیت وقت گذاشتن برای نشست خانوادگی

نشست خانوادگی


۲۷ بهمن ۱۳۹۸ / ۲۲:۴۹:۵۸
۷۶


نشست های خانوادگی شیوه ای خوب برای انتقال دادن احساسات مثبت به کودکان و مشارکت دادن آن ها در یافتن راه حل هاست.

نشست های خانوادگی شیوه ای خوب برای انتقال دادن احساسات مثبت به کودکان و مشارکت دادن آن ها در یافتن راه حل هاست.

نشست های خانوادگی درهفته در بسیاری از خانواده ها یک سنت خانوادگی است که برای کودکان احساس سلامتی ، خود اتکایی،اهمیت،و تعلق به همراه می آورد.دستاوردهای دیگر این نشست ها عبارت اند از احترام متقابل ،تجربه حل مسله ،سرم گرم شدن خانواده،و نیز داشتن خاطره های شاد .نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.