دلنوشت

رو خوانی و روانخوانی قرآن

اموزش رو خوانی و روان خوانی قرآن

بخش حروف ناخوانا و یا تو خالی


خلاصه :

آموزش و قوائد رو خوانی قرآن بخش حروف نا خوانا و یا تو خالی(والی)

بسمه تعالی

حروف والی (و،الف،ل،ی) این چهار حروف در قرآن اگر بدون حرکه و یا علائم قرآنی در کلمه ای از ایات قرآن دیده شود خوانده نمیشود و به آن حروف تو خالی گفته میشود.دانش آموزان عزیز بعد از درک و شناخت این حروف شروع به خواندن تمرینات کتاب صفحه ۳۴ و ۳۵ نمودنند و برای تمرین بیشتر آیات صفحه ۴۳ کتاب توسط بچه ها هم خوانی و جمع خوانی شد.

و من الله توفیق

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران