۳۰ بهمن ۱۳۹۸ / ۱۷:۴۵:۳۷
۸۱


سوال های کنجکاوانه کمک به کودکان برای کشف پیامد انتخاب هایشان با تحمیلی کردن پیامها به آنان بسیارمتفاوت است.

سوال های کنجکاوانه

کمک به کودکان برای کشف پیامد انتخاب هایشان با تحمیلی کردن

پیامها به آنان بسیارمتفاوت است.کشف کردن، مشارکت کودک را

برمی انگیزد تاخودشان فکرکنند،محاسبه کنندوتصمیم بگیرند چه چیزی برایشان مهم است وچه می خواهند نتیجه نهایی ،تکیه برراه حل ها به جای تکیه برپیامدهاست.غالبا تحمل پیامدها به جای تفکرنقادانه،اندیشه سرکشی و رفتارتدافعی را برمی انگیزد.کلید کمک به بچه ها برای رسیدن به مرحله اکتشاف،حرف نزدن و آغاز پرسش های کنجکاوانه است.

غالبا بزرگسالان به بچه ها می گویند چه اتفاق افتاد،اشتباه کارکجاست،چه باعث شد چنین اتفاقی بیفتد،کودک باید چه احساسی درقبال آن داشته باشد،چه چیزی باید ازآن یاد بگیرد،وچه کاری باید بکند. وقتی می پرسیم چه اتفاقی افتاد یا اشتباه کار کجاست،کودک فکرمی کند چه چیزی باعث آن شده است،درباره آن چه احساسی دارد،چه یاد گرفته است ،برای حل مشکل چه نظری دارد،یا چگونه می تواند از آنچه یاد گرفته است درآینده استفاده کند.این کارمحترمانه تراست وهم دلگرم کننده تر؛ضمنا مهارت آموزهم هست این معنای واقعی آموزش است.نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.