انتقام جویی در کودکان


۰۷ اسفند ۱۳۹۸ / ۲۲:۲۵:۲۱
۶۹


انتقام جویی یادتان باشد کودکان احساسات جریحه دارشده خودرا(که باعث به وجود آمدن احساس ضعف درآنها می شود) با انتقام جویی می پوشانند(که کمی به آن ها احساس قدرت می دهد).

انتقام جویی

یادتان باشد کودکان احساسات جریحه دارشده خودرا(که باعث به وجود آمدن احساس ضعف درآنها می شود) با انتقام جویی می پوشانند(که کمی به آن ها احساس قدرت می دهد).

_ ازروش گوش دادن انعکاسی استفاده کنید:با تکرارآن چه می شنوید ، وارد دنیای کودک شوید:( دل شکسته به نظر می آیی.) گوش دادن انعکاسی می تواند شامل پرسیدن سؤال های کنجکاوانه نیزبشود: می توانی بیشتربرایم توضیح بدهی؟ خوب! بعد چه شد؟ باعث شدچه احساسی پیدا کنی؟) نکته مهم دراینجا آن است که شما نباید نظراتتان را بیان کنید،بلکه باید سعی کنید نظر کودک را درک کنید .

گوش دادن انعکاسی یا گرفتن یک آینه دربرابرگفته ها واحساسات کودکانمان، راه دیگری است برای کمک به آنها تا احساس کنند به حرفشان گوش داده شده است وبتوانندبه جوانب مختلف قضیه فکرکنند.کاری که باید بکنید این است که هر چه ازکودکتان می شنوید به خودش برگردانید. بهترین شکلش این است که کمی واژه ها را تغییردهید تاخیلی طوطی واربه نظرنیاید،ولی حتما همان حرفی را بزنید که کودک می زند .نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.