کودکان را مشارکت دهید


۰۷ اسفند ۱۳۹۸ / ۲۲:۲۴:۲۷
۶۶


 کودکان را مشارکت دهید مشارکت دادن کودکان دربرنامه ریزی ها وراحل ها،بهترین راه برای پرهیز از مشکلات غذا خوردن است.درخلال یک نشست خانوادگی زمانی را صرف کنیدتا برای وعده های غذایی هفته آتی برنامه ریزی کنید.

 کودکان را مشارکت دهید

مشارکت دادن کودکان دربرنامه ریزی ها وراحل ها،بهترین راه برای پرهیز از مشکلات غذا خوردن است.درخلال یک نشست خانوادگی زمانی را صرف کنیدتا برای وعده های غذایی هفته آتی برنامه ریزی کنید.

خانواده آقای رسولی نوعی ازفعالیت برنامه ریزی غذایی خانوادگی را،ابداع کردند.آن ها باهم دیگرقرارگذاشتندهرروزهفته چه کسی غذا بپزد وبرای شام چه داشته باشند.این کاریک فضای همکاری ایجاد کرد.وقتی آن ها همه را در برنامه ریزی شرکت دادند،بچه ها بیشترمایل بودند چیزی را بخورند که دیگری انتخاب کرده بود،زیرا آنها نیزانتخاب هایی کرده بودند.

همچنین خانواده رسولی خرید کردن راهم مشارکتی کردند.آن ها فهرست خرید را به بخش های مختلف خواروبارفروشی تقسیم کردند.هرعضوخانواده یک بخش متفاوت را می گرفت.کودکان چیزهای زیادی درباره خرید کردن یاد می گرفتند وازانجام دادن یک کارمشترک لذت می برند.به آسانی می شود فهمید چرااین خانواده سرمیزشام دعوایی ندارند.آن ها یاد گرفته اند تا ازقدرت شان برای همکاری کردن،مشارکت کردن،ولذت بردن ازباهم بودن استفاده کنند.نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.