ساخت اوریگامی کوهستان۰۹ اسفند ۱۳۹۸ / ۱۷:۲۴:۲۶
۲۶۵
۰


پیش نیاز ورود به اوریگامی

جهت آشنایی و ورود نوآموزان به مبحث آموزشی اوریگامی ، یکی از ضروری ترین گام های اولیه ، آموزش  " انواع تا کردن ها " می باشد که با کسب مهارت و تسلط بر آنها ، شرایط ورود به اوریگامی فراهم تر خواهد شد .
ابتدا به ساکن بهتر است با کاغذهای چهار گوش مربعی شکل کار را آغاز کنیم و لازم است که از قبل کاغذها را خودمان مربعی نماییم . 
این به خاطر آن است که در ابتدا تبدیل کردن کاغذ مستطیل شکل به مربعی شکل توسط نوآموزان کاری دشوار است که مقدماتی را میطلبد که عدم ورود به آن بهتر است .

نوآموز در مرحله اول جهت اینکه تای اوریب را یاد بگیرد بهترست که ساخت کوهستان را به او آموزش دهیم تا در نهایت محصول تلاش خود را نیز ببیند .

نکات اولیه :
1) به نوآموزان تأکید شود که کار اوریگامی حتما باید روی سطح صاف مثل : میز تحریر ، میز کار ، زمین ، زیر دستی و سطوح صاف دیگر انجام پذیرد و از درست کردن روی هوا و سطوح ناهموار پرهیز کنند .

2) تا حد ممکن از انگشتان دست خود استفاده نمایند .

بعد از اینکه برگه ها در اختیار بچه ها قرار گرفت 
مراحل اوریگامی را گام به گام پیش میرویم تا کوهستان ساخته شود .

نوآموزان میتوانند در ابعاد مختلف کوه درست نمایند و در نهایت با چسباندن آنها به یکدیگر به ساخت کوهستان نائل گردد .

نوآموزان می توانند کو های کوهستان خود را رنگ آمیزی نمایند و برف و صخره روی آن ها بکشند .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.