کرونا را شکست خواهیم داد. (حوزه عاطفی)


۰۹ اسفند ۱۳۹۸ / ۱۰:۰۱:۵۵
۳۵۱


استرس و اضطراب باعث پایین آمدن سیستم ایمنی میشود.

زمانی که یک بیماری شایع میشود عوامل زیادی با آن به طور مستقیم و غیر مستقیم با آن مرتبط میشود.

این چند مدت اخیر بیماری که تمام دنیا را به خودش مشغول کرده است و مانیز با آن درگیر هستیم از این قاعده مستثنی نیست.

به جز رعایت کردن نکات بهداشتی و پیشگیری های لازم که گفته میشود مسئله ی دیگری وجود دارد که بسیار حائذ اهمیت است روحیه افراد در مواجه با این گونه اتفاقات است. استرس و اضطراب باعث پایین آمدن سیستم ایمنی میشود و برعکس آن داشتن روحیه و تقویت آن باعث قوی شدن سیستم ایمنی در برابر بیماری میشود.

اما برای کودکان بدلیل این که نمیتوانند همه ی زوایای بیماری و شرایط را ببینند و درک کنند کار کمی متفاوت است و دوری آنها از مدرسه روحیه ی آنها را تحت تاثیر قرار داده است.

معلمان مدرسه با تماس با بچه ها و همچنین برگزاری چاش های متفاوت و در خور هر پایه و ارسال پیام های صوتی برای بچه ها در تلاش اند آنها هم از محیط مدرسه دور نباشند و هم دچار خلع عاطفی نشوند. و رابطه ی بین معلم و دانش آموز قطع نشود.

و همه به یک دیگر کمک خواهیم کرد تا کرونا را شکست دهیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.