تاریخ (۱) پایه دهم

برنامه شماره یک پایه دهم


خلاصه :

دانش آموزان محترم پایه دهم رشته انسانی طبق جدول پیوست دروس را در پیام رسان بله ارسال فرمایند...

دانش آموزان محترم منتظر ارسال به موقع مطالب شما هستم....

پسران

دختران