محتوای درسی

سواد مالی

آشنایی کودکان با این فرایند


خلاصه :

‎ارزش سواد مالی زمانی مشخص می شود که کودک دانش آن مفهوم ، کارایی و ارزش این عمل را درک  کند.

سواد مالی برای کودکان
‎ارزش سواد مالی زمانی مشخص می شود که کودک دانش آن مفهوم ، کارایی و ارزش این عمل را درک  کند.
‎بزرگسالان زیادی وجود دارند که به دلیل نداشتن مهارت سواد مالی دچار مشکلات اقتصادی  در زندگی شخصی و حتی کاری می شود.
‎هر  فعالیتی که بخواهد. باعث پیشرفت انسان شود نیاز به پیش نیاز هایی دارد
‎سواد مالی هم پیش نیازهایی دارد که  در کودکی افراد اتفاق می افتد. بهترین زمان برای شکل دادن ذهن  انسان در مورد مسیر درست خرج کردن هزینه کردن پس انداز  از همان کودکی است.
‎با اموزش دادن به کودکان در مورد پول به انها کمک میکنید تا ارتباط بین درآمد هزینه و پس انداز را کشف کنند.
‎با انجام این کار کودکان مفهوم  ارزش پول را درک می کنند 
‎در. سنین پایین مفاهیم پولی ساده مثل  شمارش تعداد اسکناس شروع می شود.
‎یک از روش های آموزش این است که به انها این اجازه رو بدهیم تا در موقعیت های واقعی قرار بگیرند مثل رفتن به سوپر مارکت  و خودشان خرید کنند و پول را پرداخت کنند البته این نیاز به زمان  دارد.
‎یکی دیگر از مراحل مهم سواد مالی درآمد زایی است که کودکان ما  این عمل را درک کنند. کودکان  میدانند که شما پول را از کیف پول یا خودپرداز از طریق کارت در یافت میکنید،انها باید متوجه  شوند که پول در ازای کاری بدست می آید.
‎به انها باید توضیح داده شود که باید شغلی داشته باشند. و در زای ان کار پول به دست بیاورند.
‎هر مقطعی یک روش و الگو برای  آموزش این کار وجود دارد. ما هم یکی از این روش ها را برای کودکان در پیش دبستان  متناسب با سنین انها انجام می دهیم.
‎ایجاد یک شغل  تلاش برای پیش بردن این شغل  از طریق بازی یکی از فعالیت مناسب این سن می باشد.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران