رویدادهای مدرسه

آزمایش

آزمایش اجسام در آب

اجسام سبک و سنگین در آب


خلاصه :

انجام آزمای اجسام سبک و سنگین در آب. 

از نوآموزان خواسته شد تا اجسام سبک و سنگین را داخل آب قرار بدهند و نتیجه ی مشاهدات را برای دوستانشان ارسال بکنند. 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران