پیامبر اکرم (ص) مهربانترین پدر دنیا


۰۲ فروردین ۱۳۹۹ / ۰۳:۰۱:۳۰
۲


امام مهدی (عج ) از نسل پیامبری( ص ) هستند که مهربانی شان زبانزد دوست و دشمن بود  و امام زمان(عج) مهربانی را از جدشان پیامبر به ارث برده اند 

🔸داستان کوتاه ازپیامبر (ص)🔸

روزی پیامبر ص برای نماز به مسجد می رفت. در راه، گروهی از کودکان که در حال بازی بودند، با دیدن پیامبر ص دست از بازی کشیدند و دور ایشان جمع شدند. کودکان به علت اینکه آن حضرت همواره امام حسن و امام حسین علیهماالسلام را بر دوش خود می گرفت، از ایشان درخواست کردند تا با آنها هم بازی کند. پیامبر ص از طرفی نمی خواست آنها را برنجاند و ازطرف دیگر مردم در مسجد منتظرش بودند و می خواست خود را به مسجد برساند. بلال که در مسجد همراه مردم منتظر پیامبر ص بود با دیر کردن پیامبر ص نگران شده و به طرف خانه ایشان حرکت کرد... بلال در راه به جست وجوی پیامبرص پرداخت و پس از مدتی، آن حضرت را در حال بازی با کودکان دید. خواست کودکان را از طرف ایشان دور کند ولی پیامبرص مانع شد و فرمود:

✨«برای من دیر شدن زمان نماز، از ناراحتی کودکان بهتر است.»✨

آن گاه از بلال خواست تا به خانه ایشان برود و برای کودکان چیزی تهیه کند تا آنها پیامبر ص را رها کنند. بلال رفت و پس از جست وجو،تعدادی گردو پیدا کرد. پیامبرص آنها را میان کودکان تقسیم کرد و بدین گونه کودکان راضی شدند تا آن حضرت را رها کنند.

🌺امام مهدی ع هم فرزند پیامبر مهربان است و هم جانشین ایشان. را از ایشان ارث برده 💕 وقتی بیاد مثل ایشان رفتار میکند.

✨امام مهربانی که وقتی بیاید دست نوازش رو سر همه میکشد و حتی گناهکاران را به توبه و خوبی دعوت میکند. نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.