آموزش

نوآموزان و موانع پیش رو

تکاوران


خلاصه :

نوآموزان روز متفاوتی را در اتاق بازی تجربه کردند ...

پس از گفتگو درباره اهمیت وجود تکاوران و نیروی دفاعی برای دفاع از کشور و ویژگی های تکاوران 

موانع مختلفی برای نوآموزان  طراحی شد که هم آمادگی بدنی آن ها را ارزیابی می کرد و هم هوش و سرعت عمل .

طراحی این بازی به این صورت بود که پس از رد کردن موانع باید به سرعت سراغ لگو می رفتند و شروع به ساخت شکل با معنی میکردند.

اصول میزان که در این بازی مدنظر بود :

1-توجه به تفاوت های فردی

2- شادابی و نشاط

3- تقید به ارزش های دینی و انقلابی

4- کشف استعداد های نهفته

5- هویت ملی

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران