رویدادهای مدرسه

کارگاه

کاردستی آزاد

بازیافتی


خلاصه :

مربی با گفتگو  و فراهم کردن بستر مناسب این فرصت را به دانش آموزان  داده تا...

ساخت جامدادی رومیزی:

مربی با گفتگو  و فراهم کردن بستر مناسب این فرصت را به دانش آموزان  داده تا با مشاهده طبقات و مداد های روی میز این نیاز را حس کرده که باید وسیله ای ساخته شود که ابزار در ان قرار گیرد.

با هدف بازیافت مواد دور ریختنی ابزار و لوازم مورد نیاز در اختیار بچه ها قرار گرفت.

دانش اموزان با استفاده از خلاقیت خود تلاش کردن تا مقوا  و بطری های غیر قابل استفاده را به ابزار کاربردی تبدیل کنند.

در این فعالیت  عضلات دست بچه ها تقویت شده و به صورت غیر مستقیم بچه ها با اندازه گرفتن و معیار قرار دادن اجسام مختلف اشنا شدند.

  1. اصل یادگیری اکتشافی.
  2. اصل توجّه به تفاوت‌های فردی.
  3. اصل آزادی عمل حدّاکثری.
  4. اصل کار گروهی.
  5. اصل شادابی و نشاط.
  6. اصل عزّت فردی.
  7. اصل درونی کردن انگیزه‌ها ( مسئولیت پذیری).
  8. اصل خلّاقیت.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران