رویدادهای مدرسه

کلاس الفبازی

دیکته تصویری غیبی!


خلاصه :

نوشتن دیکته همیشه برای بچه ها ملال آور و خسته کننده بوده است، اما....

نوشتن دیکته همیشه برای بچه ها ملال آور و خسته کننده بوده است، اما می توان با کمی خلاقیت، چاشنی مناسبی به آن زد که برای بچه ها خوشمزه و یا حداقل قابل هضم گردد!

عالی بود عالی بود آقا باخدا

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
عالی بود عالی بود آقا باخدا

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران