سفرهای علمی


۲۷ مهر ۱۳۹۹ / ۱۵:۰۱:۰۸
۶۸


کارهدف سوره ی انفطار

دنیای اطراف ما سراسر شگفتی است و در کنار همه ی این شگفتی ها نظم موجود در آفرینش بسیار عجیب و باور نکردنی است.

به گوشه گوشه ی طبیعت بدن انسان و هر آنچه مورد استفاده انسان است که می نگریم از سیستم منظم موجود در آن انگشت به دهان و حیرت زده می شویم.

در کارهدف سوره ی انفطار در کنار دانش آموزان این نظم را کشف کردیم.

قدم اول در این اکتشاف آفرینش جهان و مشاهده فیلم کوتاهی درباره آن بود. بعد درس آفرینش از کتاب فارسی را مطالعه کردیم و درباره ی نگاه جیدید به اطرافمان صحبت کردیم.

پیدا کردن شگفتی ها وقتی برایمان هیجان انگیزتر شد که پا سرزمین ستارگان گذاشتیم. در این اکتشاف به بزرگی عدد میلیارد توجه کردیم و بی انتهایی جهان برایمان شگفت انگیز بود.

با ستایش این زیبایی ها وشگفتی ها با مطالعه درس های فصل اول کتاب فارسی و توجه به برهان نظم با مطالعه درس دوم هدیه ها به نظم موجود در بدن انسان رسیدیم. آغاز مسیر شگفتی های بدن انسان برایمان عجیب و باورنکردنی بود. ارتباط عجیب قسمت های مختلف بدن با فرمانده شان یعنی مغز و دستورات فرمانده که از طریق اعصاب به آنها میرسید با مشاهده کلیپ های مختلف بسیار عجیب و دیدنی بود. با رسیدن به پایان مسیر آشنایی با بدن انسان با مشاهده کلیپ کوتاهی از ارتباط قسمت های مختلف با خوراکی ها تصمیم گرفتیم برای رساندن این خوراکی ها به دست جامعه هدف یعنی کسانی که به آنها نیاز دارند برنامه ریزی کنیم. جالب تر آن بود که در اینجای مسیر به روز اربعین رسیدیم و خوراکی ها را به عنوان نذری اربعین میان اهلش تقسیم نمودیم.

آخر کار بعد از مطالعه و مشاهده نعمت های فراوان الهی بالاخره باید خودمان هم در این مسیر تغییری میکردیم. از حقوق اعضای بدن سخن گفتیم (با معما درباره هر عضو) و بعد آینه ای در مقابلمان گذاشتیم و آنچه در آینه می دیدیم را به روی کاغذ آوردیم. بعد به این فکر کدیم اگر بزرگانی چون امام خمینی یا آیت الله بهجت یا شهدایی چون شهید سلیمانی یا شهید چمران در آینه می نگریستند چه می دیدند و اینجا بود که فهمیدیم صفات درونی ما بسیار مهم تر و باارزش تر از صفات بیرونی ماست و باید برای بهبود و تغییر این صفات برنامه ریزی کنیم. بعضی از صفات نیاز به برنامه ریزی کوتاه مدت و بعضی نیاز به برنامه ریزی بلندمدت داشتند؛ برای این هدف های مهم خودمان برنامه ریزی کردیم و اینگونه کارهدف سفرهای علمی به پایان رسید.


چندرسانه‌ای :


نمايش ديدگاه‌هاي بيشتر

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.