باز ی های خانگی

بازی های خانگی


۰۵ آبان ۱۳۹۹ / ۲۱:۱۷:۰۰
۴۰۹


وسایل لازم ... قیچی ، چسب برق و چند تا بچّه ی سرحال

 بازیهای خانگی برای بچه ها، علاوه بر سرگرمی کودکان در خانه می توان استعداد آن ها را نیز پرورش دهد .بازی، فعالیتی جسمی یا ذهنی هدف دار به صورت فردی یا گروهی است و موجب بروز نیازهای کودک می شود، بازی وسیله طبیعی کودک برای بیان «خود »است.
زمان بازی با کودکتان فقط زمان بازی و سرگرمی نیست، بلکه زمان آموزش درسهای زندگی به کودکتان هم می باشد .

با ورود به لینک زیر بازی را ببینید و با اعضای خانواده ی خود بازی کنید . نیازی به ارسال تصویر و فیلم از فعالیت خود نیست .

https://hw7.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/bf14653c20d665a309a689800383a08326337922-240p.mp4

 

امیدوارم از این بازی لذت ببرید .

 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.