تی رکس

تی رکس

تی رکس


۰۷ آبان ۱۳۹۹ / ۱۷:۰۱:۵۱
۲۰۵
۵


تی رکس

تی رکس دایناسور بود.

تی رکس در دوره ی کرتاسه زندگی می کرد.

دندان های تی رکس اندازه ی دست یک انسان بالغ بود.

تی رکس دندان های ریزی روی دندان های اصلی اش داشت
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.