دلنوشت

شیر جنگل


خلاصه :

شیر جنگل

مکان زندگی شیر 

شیر درجنگل زندگی می کند

تفاوت بین شیر نر و ماده

شیر نر یال های زیادی دارند

شیر ایرانی

شیر ایرانی منقرض شده است

شیر در آفریقا بسیار زیاد است

غرش شیر

غرش شیر را از فاصله 8 کیلومتری میتوان شنید

عمر شیر 

شیر10 تا 14 سال عمر میکند


نظرتون رو بگذارید

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران