دلنوشت

شعار های مردمی

شعار های انقلاب بهمن ۱۳۵۷

بهمن ۱۳۵۷


خلاصه :

شعار های انقلاب ۱۳۵۷ که مردم ضد حکومت پهلوی می دادند

نصرُ من‌الله و فتحٌ قریب، مرگ بر این سلطنت پرفریب

ازهاری بیچاره‌، ای سگ چارستاره، باز هم بگو نواره، نوار که پا نداره

این است شعار ملی: خدا، قرآن، خمینی

با خون خود نوشتیم، از جان خود گذشتیم، یا مرگ یا خمینی

خمینی بت‌شکن ، ریشهٔ شاهو بکن

ما همه سرباز توایم خمینی ، گوش به‌ فرمان توایم خمینی

صل علی‌محمد ، رهبر ما خوش آمد

شاه جنایت می‌کند ، کارتر حمایت می‌کند

تا شاه کفن نشود ، این وطن ، وطن نشود

ما شیر و موز نمی‌خوایم، ما شاهِ دزد نمی‌خوایم (در مدارس)

ای شاه خائن آواره گردی / خاک وطن را ویرانه کردی / کشتی جوانان وطن آه و واویلا / کردی هزاران تن کفن آه و واویلا / مرگ بر شاه

بختیار ، بختیار ، مأمور بی‌اختیار ، سگ جدید دربار

نه شاه می‌خوایم نه شاهپور ، مرگ بر این دو مزدور

وای به‌حالت بختیار ، اگر امام فردا نیاد

برادر ارتشی چرا برادرکشی؟

ارتش برادر ماست ، خمینی رهبر ماست

می‌کشم ، می‌کشم ، آنکه برادرم کشت

توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد

در طلوع آزادی ، جای شهدا خالی

برادر شهیدم راهت ادامه دارد

امشب شب آزادی است، جای شهدا خالی است

 

 

 

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
آفرین خیلی عالیی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

عالییییییی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

۳ سال پیش
سلام خیلی عالی بود.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران