شعار های مردمی

شعار های انقلاب بهمن ۱۳۵۷

بهمن ۱۳۵۷


۲۱ بهمن ۱۳۹۹ / ۲۱:۰۱:۰۱
۹۰۹
۵


شعار های انقلاب ۱۳۵۷ که مردم ضد حکومت پهلوی می دادند

نصرُ من‌الله و فتحٌ قریب، مرگ بر این سلطنت پرفریب

ازهاری بیچاره‌، ای سگ چارستاره، باز هم بگو نواره، نوار که پا نداره

این است شعار ملی: خدا، قرآن، خمینی

با خون خود نوشتیم، از جان خود گذشتیم، یا مرگ یا خمینی

خمینی بت‌شکن ، ریشهٔ شاهو بکن

ما همه سرباز توایم خمینی ، گوش به‌ فرمان توایم خمینی

صل علی‌محمد ، رهبر ما خوش آمد

شاه جنایت می‌کند ، کارتر حمایت می‌کند

تا شاه کفن نشود ، این وطن ، وطن نشود

ما شیر و موز نمی‌خوایم، ما شاهِ دزد نمی‌خوایم (در مدارس)

ای شاه خائن آواره گردی / خاک وطن را ویرانه کردی / کشتی جوانان وطن آه و واویلا / کردی هزاران تن کفن آه و واویلا / مرگ بر شاه

بختیار ، بختیار ، مأمور بی‌اختیار ، سگ جدید دربار

نه شاه می‌خوایم نه شاهپور ، مرگ بر این دو مزدور

وای به‌حالت بختیار ، اگر امام فردا نیاد

برادر ارتشی چرا برادرکشی؟

ارتش برادر ماست ، خمینی رهبر ماست

می‌کشم ، می‌کشم ، آنکه برادرم کشت

توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد، حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد

در طلوع آزادی ، جای شهدا خالی

برادر شهیدم راهت ادامه دارد

امشب شب آزادی است، جای شهدا خالی است

 

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.