باما بیاید

فصل ها

باما بیاید


۱۴ فروردین ۱۴۰۰ / ۱۳:۰۷:۳۵
۳۹
۰


سلام  من میخواهم باشما درمورد فصل ها صحبت کنم.

تغییر فصل ها بخاتر این است که زمین دور خورشید میچرخد و اگر زمین دور خورشید نچرخد فصل ها تغییر نمی کند.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.