آیا می دانید

قرن چیست؟

قرن ها چی هستند؟


۱۵ فروردین ۱۴۰۰ / ۲۲:۰۱:۲۱
۵۸۳
۴


قرن چیست؟

قرن ها هر 100 سال به وجود می آید و وقتی شروع شود 100 سال طول می کشد تا آن قرن تمام شود. قرن ها مانند: 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 و... هستند

برچسب‌های این مطلب:

نمایشگاه پژوهش N10برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.