دلنوشت

کلاس سوم

ماده ها

علوم و پژوهش


خلاصه :

ماده ها، تشکیل دهنده زندگی ما

برای در نظر گرفتن یک ماده ساده من آب را انتخاب می کنم .

آب در حالت ساده یک مایع است اما در صورت تبدیل شدن جامد به یخ تبدیل می شود

 

 

 

وقتی هم که به شکل گاز در بیاید بخار می شود

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران