۲۵ فروردین ۱۴۰۰ / ۱۱:۳۵:۲۰
۱


پازن در کوه است

مهارت پازن ها در بالا رفتن از صخره های سخت گذر بسیار شگفت انگیز است به همین سبب به آن ها سلطان صخره ها نام داه اند. پازن های نر که کل نامیده می شوند شاخ بلند و شمشیری مانند و ریشی سیاه رنگ دارند.
اندازه طول بدن پازن120تا160سانتی متر طول بدنش12تا 15سانتی متر ارتفاع بدنش 65تا 95 سانتی متر وزن نرها70تا 120 کیلو گرم و وزن ماده50 تا55 کیلو گرم است
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.