واحد های اندازه گیری جرم،حجم و طول


۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۴:۰۱:۲۶
۰


.

چند واحد اندازه گیری جرم:

1تن =1000کیلوگرم


1پوند=0.45359237کیلوگرم

 

1سیر=0.075کیلوگرم

 

واحد جهانی اندازه گیری جرم:کیلوگرم

 

 

چند واحد اندازه‌گیری حجم:

 

1لیتر=0.001مترمکعب

 

1 سی سی=0.000001مترمکعب

 

1اینچ مکعب=0.00001639مترمکعب

 

واحد جهانی اندازه‌گیری جرم:متر مکعب

 

 

چند واحد اندازه‌گیری طول:

 

1اینچ=0.0254متر

 

1فوت=0.3048متر

 

1گز=1.04متر

 

واحد جهانی اندازه‌گیری جرم کیلوگرم

 

 

توجه توجه!!!!! این واحد ها مثل سیر و گز خوردنی نیستند!!!

ان ها واحد اندازه گیری هستند!!!

ویا مثل پوند پول نیست واحد است!!!

 
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.