محتوای درسی

بزرگ ترین شهاب سنگ دنیا😍


خلاصه :

بزرگ‌ترین شهاب سنگ شناخته شده در کشور نامیبیا در جنوب آفریقا.......  

بزرگ‌ترین شهاب سنگ شناخته شده در کشور نامیبیا در جنوب آفریقا قرار دارد.
 این شهاب سنگ 80 هزار سال پیش به سطح زمین برخورد کرده و 60 تن وزن دارد.

 

 


چطوری تو اینجا بار گذاری کردی اینجا مال اقاهاست

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

من پورانم نکاته جالبیه عالی بود قریشی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
راست میگه چجوری آقا ها گذاشتن یا خودت؟
به ما هم یاد بده

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
خیلی خوب بود

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران