آیا به جزی لیتر واحد اندازه گیری ای برای حجم هست؟

برای درس علوم


۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۲۱:۰۱:۵۱
۳۱۶
۱


بله 

بله.حالا این واحد ها چیست؟

جواب را ببینیم؟

بزن بریم

جواب:سی سی،متر معکب،گالن و بشکه

برچسب‌های این مطلب:

علوم نمایشگاه پژوهش N10 N4برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.