دلنوشت

کلاس پژوهش

مکان های معروف دنیا در روز و شب


خلاصه :

در این مطلب مکان های معروف دنیا را ....

در این مطلب عکس مکان های معروف دنیا را در یک قاب در روز و شب با هم تماشا می کنیم.

عکس اصلی استانبول در کشور ترکیه می باشد.

عالیییییییییییی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیگرت شدم

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
:) عالی

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران