تبدیل حالت

تبدیل حالت های ماده

های ماده


۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۲۱:۰۱:۵۳
۶۳۰
۱


ماده می تواند از یک حالت به حالت های دیگر تبدیل شود

مایع به جامد با سرد شدن = انجماد

مایع به گاز با گرم شدن = تبخیر

جامد به مایع با گرم شدن = ذوب

جامد به  گاز با گرم شدن = تصعید

گاز به مایع با سرد شدن = میعان

گاز به جامد با سرد شدن = چگالش

برچسب‌های این مطلب:

نمایشگاه پژوهش N4
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.