دلنوشت

آنچه شب و روز را از هم متفاوت میکند

تفاوتهای شب و روز


خلاصه :

در این نوشته به تفاوت عکسی که در شب گرفته شده با تصویر گرفته شده در روز اشاره میشود.    

چراغ ساختمانها در روز خاموش است. اما در شب روشن است.

درختان کاملا پیدا هستند. اما در شب درختان کمی نامشخص هستند.

جزییات تصاویر مشخص است. اما در شب اغلب اشیا واضح نیستند.

رنگها در روز کاملاَ مشخص هستند. اما در شب اغلب رنگها تیره هستند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران