۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ / ۱۱:۰۱:۵۶
۴۸۵
۱


آزمایش صدا ی نازک و کلفت با کش و لیوان خالی و پر و نیمه پر

کش را دور پیچ ها بستیم. کش را در هر سه حالت لرزاندیم .وقتی طول کش بلند است کش بیش تر می لرزد و صدای ایجاد شده نازک است

وقتی طول کش کم است زود هم میلرزه و صدای کلفت میده ولی وقتی طول کش زیاده خب لرزش هم کمی بیش تر طول میکشه تا انجام شه تا اون کش کوچولوهه.پس صداش کلفته

پس نتیجه می گیریم: وقتی چیزی تند بلرزد صدای نازک تولید می شود .

وقتی چیزی آرام بلرزد صدای کلفت تولید می شود .

آزمایش دوم

لرزیدن اجسام باعث  ایجاد صدا می شود.پس لرزش هوای بطری هم باعث صدا می شود

ان بطری که آبش بیش تر است هوای کم تری دارد پس این مقدار هوای کوچولو  خیلی زود می لرزد و به همین خاطر صدای نازک ایجاد می شود.

بطری که آب کم تری دارد هوای بیش تری دارد و پس هوا مدت زمان زیادی طول می کشد تا بلرزد پس صدایش کلفت است

پس صدای نازک بر اثر لرزش سریع و صدای کلفت بر اثر لرزش آرام به وجود می آید

برچسب‌های این مطلب:

نمایشگاه پژوهش N4

چندرسانه‌ای :

Download Video: MP4
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.