دلنوشت

واحد های اندازه گیری جرم و حجم


خلاصه :

تعریف جرم و حجم و واحد های آن

جرم:مقدار ماده تشکیل دهنده جسم را جرم میگویند.

حجم مقدار فضایی که یک جسم اشغال میکند را حجم میگویند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران