دلنوشت

واحد های اندازه گیری جرم و حجم


خلاصه :

تعریف جرم و حجم و واحدهای اندازه گیری

جرم : مقدار ماده تشکیل دهنده هر جسم را جرم میگویند.

حجم : مقدار فضایی که یک جسم اشغال میکند را حجم میگویند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران