آموزش

اشتباهات رایج درباره حیوانات


خلاصه :

درسته که میگن گربه ها از آب بدشون میاد  همه میگن که کوآلا یک نژاد از خرس ها است اما...

درسته که میگن گربه ها ار آب بدشون میاد. اما گربه ها یی هم هستند که از آب لذت می برند.از جمله نژادی از گربه های خانگی که در کشور ترکیه زندگی می کنند.

هم  ی آدم ها می گویند که کوآلا از خانواده ی خرس ها است. اما کوآلا یک حیوان کیسه دار است و از نژاد کانگورو است.

پیارسال
چه جالب!

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

جالب بود ، ممنون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پیارسال
ممنون

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران