دلنوشت

ساختن ماشین بادی


خلاصه :

چطور ماشین بادی بسازیم؟

در انتهای پاکت شیر یک سوراخ به اندازه ی دهانه ی بادکنک درست کنید.

دهانه ی بادکنک را از سوراخ عبور دهید .

در هر طرف پاکت شیر دو سوراخ برای عبور دادن سیخ های چوبی درست کنید .

قرقره ها را داخل سیخ های چوبی کرده و در دو طرف هر قرقره خمیر بازی خمیر بازی قرار دهید تا قرقره ها خارج نشوند.
بادکنک را باد کنید و دهانه ی آن را محکم نگه دارید  و آماده ی مسابقه شوید.

می توانید قایق بادی هم درست کنید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران