گزارش شماره ی پنج

گزارش کلاس بازی


۰۱ آذر ۱۴۰۰ / ۱۶:۰۱:۰۵
۸۴


با سلام و عرض احترام خدمت اولیای محترم

گاری دستی

در این بازی بچه ها به گروه دونفری تقسیم شدند که باید یک نفر پاهای نفر دوم را گرفته و نفر دوم روی دست های خود تا جایی که معین شده بود راه میرفت.حالا جای نفرات عوض می شد یعنی نفری که روی دست ها راه میرفت باید پای هم گروهی خود را گرفته و همان مسیری را که رفته بودند برمی گشتند.

اهداف : تقویت عضلات دست - حفظ تعادل

اصل روش میزان: کار گروهی 

هدف پیش دبستان: توسعه توانایی های جسمی و حرکتی

 

 

نشانه گیری با توپ

در این بازی در مرحله ی اول بچه ها لاستیکی را که جلوی مربی بود پر از توپ می کردند.در مرحله ی بعد مربی سعی می کرد که بچه ها را که در حال دویدن بودند ، مورد هدف قرار دهد.یعنی آن ها را با توپ بزند.بعد از چند بار تکرار این کار ، حالا بچه ها باید با توپ مربی را مورد هدف قرار می دادند.

اهداف : افزایش چابکی _ دقت و تمرکز _ افزایش سوخت و ساز بدن

اصل روش میزان :  شادابی و نشاط

هدف پیش دبستان : توسعه ی توانایی های جسمی و حرکتی

 

 

هاکی روی موکت

در این بازی بچه ها در قالب دو گروه قرار گرفتند ، که به هر نفر تیکه ای پلاستیکی که از حلقه ی هولاهوپ جدا شده بود داده شد.بچه ها باید شبیه ورزش هاکی توپ بازی که یکی از توپ های استخرتوپ بود را وارد دروازه ی گروه روبرو می کردند. 

اهداف : هماهنگی چشم و دست _ افزایش سوخت و ساز بدن

اصول میزان: کار گروهی - شادابی و نشاط

هدف پیش دبستان: توسعه ی توانایی های جسمی و حرکتی

 

 

بازی چندگانه

 این بازی شامل چند مرحله بود.در مرحله ی اول بچه ها باید جسمی را روی سر گذاشته و چند قدمی حرکت می کردند.در مرحله ی بعدی بچه ها باید یک لاستیک را سه مرتبه می غلتاندند و در مرحله ی آخر یک توپ را بین زانوی پا گذاشته و بعد از چند قدم حرکت آن توپ را وارد دروازه می کردند

اهداف : حفظ تعادل _ افزایش قدرت دست _ دقت و تمرکز _ تقویت عضله ی پا

اصول میزان : شادابی و نشاط _ یادگیری مبتی بر تلاش

هدف پیش دبستان: توسعه ی توانایی های جسمی و حرکتیچندرسانه‌ای :برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.