آموزش

فعالیت ریاضی

ساخت بازی ریاضی


خلاصه :

فعالیت ریاضی.........

به نام خدا

 

نوآموزان در مدت زمان 3 روز مشغول به انجام و ساخت بازی ریاضی کردند.
در مورد بازی هایی که در کلاس انجام دادیم و بازی فکری ها و کاربرگ هایی که داشتیم گفت و گو کردیم.
.نوآموزان به صورت گروهی و انفرادی ابتدا در مورد مدل بازی خود فکر کرده و نمونه ای از ان را ساختند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران