کلاس بازی فارسی / شنبه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۰


۲۷ دی ۱۴۰۰ / ۱۲:۲۱:۰۷
۱۸۲


در این فعالیت دانش آموزان به چند گروه تقسیم شدند  و فعالیتهایی که مربوط به مفاهیم دستورزبان فارسی بود را انجام می دادند

در این فعالیت دانش آموزان به چند گروه تقسیم شدند  و فعالیتهایی که مربوط به مفاهیم دستورزبان فارسی بود را انجام می دادند

فعالیت اول؛
بازی خورشید: این فعالیت مربوط به مفهوم فعل و ضمیر بود
فعالیت دوم؛
بازی کلمات هم نویسه: اینفعالیتمربوطبه کلماتی می شود که به یک شکل خوانده می شود ولی به چند صورت خوانده می شوند.

فعالیت دوم؛
تیزبین فارسی: این فعالیت برای تمرین دقت و تقویت حافظه کوتاه مدت دانش آموزان در نظر گرفته شده بود

برچسب‌های این مطلب:

بازی فارسی
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.