رویدادهای مدرسه

تجربه ای متفاوت در کارگروه علوم و پژوهش


خلاصه :

لمس شیرین پدیده های پیرامون

دانش آموزان #دبستان_پسرانه_میزان #دوره_اول در کارگروه علمی #علوم و #پژوهش زیر نظر استاد ارجمند جناب آقای علی اکبری ، هر روز از دریچه ای تازه ، پدیده های پیرامون خود را البته با چاشنی نشاط تجربه می کنند .


#روش_میزان
#اصل_یادگیری_مبتنی_بر_تلاش
#اصل_کارگروهی
#اصل_شادابی_و_نشاط
#مدرسه_میزان

تجربه ای متفاوت با ترس..........

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران