تفکر و کفتگو هفته دهم


۰۹ بهمن ۱۳۹۶ / ۱۶:۰۱:۳۲
۳۶۸

هر خوبی خوبی به همراه دارد 

خوبی در حق دیگران با عث می شود که یک زمان هم از  آن شخص که  به انخوبی کردم به من هم خوبی کند  .این کلیپ مصداق این ضرب المثل است :تو نیکی کن در دجله  انداز که ایزد در بیابانت دهد باز.
برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.