دلنوشت

نیرو چیست؟


خلاصه :

همه ی ما به نیرو احتیاج داریم.

نیرو به هر تأثیری می‌گویند که باعث تغییر یک جسم شود. این تغییر می‌تواند در مورد حرکت، جهت یا ساختار هندسی آن باشد. به بیان دیگر در فیزیک، نیرو به هر تأثیری گفته می‌شود که باعث می‌شود یک جسم دچار تغییر خاصی شود، چه در مورد حرکت، جهت یا ساختار هندسی آن. کمیت نیرو به افتخار ایزاک نیوتن با واحد SI نیوتن اندازه گیری می‌شود.

نیرو کمیتی است که باعث می‌شود جسمی دارای جرم، سرعت خود را تغییر دهد، یعنی شتاب بگیرد، یا باعث تغییر شکل جسمِ انعطاف پذیر شود. نیرو را می‌توان با مفاهیم شهودی مانند فشار یا کشیدن نیز توصیف کرد. یک نیرو هم مقدار و هم جهت دارد و به همین دلیل آن را کمیت برداری می‌نامند.

پیارسال
همان فیلمی که آقای علی اکبریان گفت رو می زاشتی بهتر می شد

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران