دلنوشت

تبدیل آب شور به آب شیرین


خلاصه :

گرفتن آب شیرین از آب شور

آزمایش آب شیرین و نمک و آب 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.


پسران

دختران