محتوای درسی

نشانه های های جمع

نشانه های جمع

دستور زبان


خلاصه :

دستور زبان فارسی سوم نشانه های جمع (ها-ان-ات)

دانش آموزان با مبحث نشا نه های جمع در سال دوم آشنا شده اند،در سال سوم برای مرور موضوع و کامل تر کردن آن به این مبحث  پرداخته می شود.

در ابتدا با دانش آموزان گفت و گو و مرور کردیم و بعد یک کلیپ نمایشی که از قبل آماده شده بود برای دانش آموزان پخش شد.

کلیپ پخش شده را می توانید در همین صفحه مشاهده بفرمایید.

سلام😍😍😍😍😍😍😍😍😍
👇👇👇👇👇👇درباره ی کلماتی که ها-ان-ات دارند👇👇👇👇👇
خاطرات-شب ها-درختان

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

یادش بخیر

برای ویرایش باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج پاسخ باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران