معرفی

گزارش فعالیت کلاس فکرانه ( گفتگو ) ۱۱


خلاصه :

در این هفته به مناسب ماه شعبان بیشتر برنامه ها در غالب بازی یود. 

 بازی فکری آزاد

بازی هوپلاک 

انیمیشن های مناسبتی 

شهر لگو 

 

 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران