رویدادهای عمومی

گزارش سیزدهم

گزارش فعالیت کلاس بازی ، اسفند ماه (۳)


خلاصه :

در این گزارش به چند نمونه از برنامه ها و طرح درس هایی که در هفته اخیر در کلاس بازی اجرا شد، اشاره میکنیم.

بازی ها و فعالیت های کلاس بازی در هفته اخیر :

1) کشتی سواری روی دریایی از توپ

- در این هفته به مناسبت نیمه شعبان در دو روز تمامی توپ های استخر توپ را با کمک بچه ها بیرون ریختیم و با تاتامی ها روی دریایی از توپ کشتی سواری کردیم و کلی لذت بردیم.

اصول میزان : شادابی ونشاط / کارگروهی 

2) فیفا زمین کوچیک

- با بچه های عزیزمون از فرصت خالی بودن استخر توپ در این دو روز استفاده کردیم و در فضای کوچک استخر توپ مثل بازی معروف فیفا ، فوتبال تک به تک با سه گل برگزار کردیم و کلی لذت بردیم.

اصول میزان : دقت و تمرکز / شادابی ونشاط

3) نینجا

- بچه ها دو به دو در کنار یارشون از تونل رد می شوند و هر کدام از نردبان معلق بالا می روند در ادامه در استخر توپ صخره نوردی می کنند.

اصول میزان : اصل شادابی ونشاط / دقت و تمرکز / حفظ تعادل 

4) تاب تاب عباسی

- بچه ها از نردبون های معلق به عنوان تاب استفاده می کنند. نوبت به نوبت و هر کدام دوست خود را با رعایت نکات ایمنی تاب می دهند. مدیریت نوبت به نوبت این بازی هم به عهده خود بچه ها می باشد.

اصول میزان :  اصل شادابی ونشاط / دقت و تمرکز / حفظ تعادل / کارگروهی / رعایت نظم و ترتیب

5) هفت سنگ

اصول میزان : اصل دقت و تمرکز / شادابی ونشاط

6) قلعه بادی به مناسبت نیمه شعبااان

7) پنالتی و فوتبال : بیشتر روزها بعد از اجرای طرح درس و اتمام کلاس ها ، در زنگ آزاد ، با توجه به درخواست بچه ها ، فعالیت کلاس بازی را به زدن ضربه پنالتی یا فوتبال اختصاص می دهیم.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران