رویدادهای مدرسه

🍰رمز کیک 🍰


خلاصه :

دبستان دخترانه میزان 

🔸️🍰یکی از شیرین ترین کلاس های خلاقیت در پایه های پنجم و ششم برگزار شد .
دخترانم کیک ها را برش زده و به اندازه ی نصف ثلث کیک ، میل کردند.
سپس برگه های رمز را تحویل گرفتند. کیکی که ساعت ۷:۲۰ دقیقه داخل فر برای پخت رفت. پس از دو ربع ساعت کیک را بیرون اوردیم ، هنوز کامل نپخته بود ، دوباره به داخل فر بردیم ، سپس بعد از گذشت ثلث خمس ساعت ، از فر بیرون اوردیم.
به نظر شما ، کیک دقیقا در چه ساعتی آماده شد ؟؟
بله. درست گفتید. دختران میزانی هم به درستی محاسبه کرده و رمز کیک را دریافتند.🍰🔸️

سرکار خانم زارعی

معلم محترم خلاقیت 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران