رویدادهای مدرسه

ضرب المثل

نمایش

پایه سوم


خلاصه :

ضرب المثل کتاب فارسی

سلام

برای آموزش ضرب المثل های کتاب فارسی از نمایش گروهی استفاده شد ،دانش اموزان به گروه های چندنفره تقسیم شدند و بعد از انتخاب ضرب المثل موجود در کتاب به طراحی برای اجرا و دادن نقش به اعضا گروه پرداختند و بعد از تمرین و گفت و گو به اجرا برای گروه های دیگر پرداختند.

در این قسمت می توانید چند اجرا را مشاهده بفرمایید.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران