بدون مجموعه

اردو تابستانه

کلاس آموزش شنا

کلاس شنا


خلاصه :

 یادگیری (سر خوردن در آب،پا زدن و ستاره)

بسمه تعالی

دانش آموزان در کلاس آموزش شنا در حال یادگیری (سرخوردن در آب و پا زدن و ستاره) هستند

در ابتدای این کلاس ها از گل پسرها تست گرفته شد ودانش آموزان با توجه به میزان آمادگی در سطح های مختلف کلاس شرکت کردند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران