محتوای درسی

شبکه مفهومی

فارسی

دستور زبان فارسی


خلاصه :

درس اول فارسی_دستور زبان:شبکه مفهومی

با عرض سلام

دانش آموزان درس اول کتاب فارسی(محله ما) را شروع کردند و در ابتدای کار داستان و متن درس را مطالعه نمودند و به چند سوال در قالب درک مطلب پاسخ دادند در ادامه آقا پسر ها با مبحث شبکه مفهومی در قالب دستور زبان آشنا شدند و با بازی‌هایی که روی میز برای گل پسرها طراحی شده بود آشنایی بیشتری نسبت به شبکه مفهومی کسب کردند در ادامه به حل کردن تمرین های کتاب فارسی و نگارش پرداختند.دانش آموزان تا درس چهارم با موضوع شبکه مفهومی سروکار دارند.

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران