محتوای درسی

گزارش ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲

جلسات اندیشه ورزی


خلاصه :

معلم تنها شمعی نیست که بسوزد، او می سوزد تا با نور آگاهی بخشی، آینده را بسازد و سرنوشت هزاران فرزند این مرز و بوم را به نیکی و روشنایی رقم بزند. یک معلم گاه تنها با یک جمله مسیر سرنوشت شاگردان خود را به کل تغییر داده است.

با توجه به دغدغه‌هایی که در حوزه استفاده از خرد جمعی و نظرات نخبگان حوزه معاونت ، مربیان ، معاونان و مشاوران حوزه تعلیم و تربیت ، وجود دارد ، سلسله جلساتی با عنوان اندیشه ورزی در روزهای شنبه هر هفته از ساعت 15 تا 17 به طور مستمر در مدرسه هدایت میزان برگزار می گردد تا سطح مهارت و توانایی مربیان و مسئولین و همچنین هماهنگی بین یکدیگر افزایش پیدا کند تا بتوانیم در تربیت و آموزش دانش آموزان مدرسه بروز و توانمندتر از قبل باشیم .

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران