رویدادهای عمومی

کلاس هنر

کاردستی و خلاقیت


خلاصه :

کاردستی و خلاقیت

بچه ها در کلاس هنر با دو عدد دایره وقدرت خلاقیت خود توانستند کلاژهای بسیار زیبایی را درست کنند

ابتدا با لیوان 1بار مصرف دایره ای روی مقوا کشیدند. با قیچی بریدند و چسباندند و سپس آنرا به شکل های بسیار زیبایی تبدیل کردند 

برای درج دیدگاه باید ابتدا به عنوان کاربر به سایت وارد شده باشید.

پسران

دختران